Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

ระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการอบรม

วิธีใช้งาน

1 ใช้ Username/Password ของท่านในการเข้าสู่ระบบ
2 แจ้งขอเปลี่ยน Password ได้ที่เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน
3 กดปุ่ม “คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ” เพื่อไปยังระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการอบรม