Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ด้านการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ (รุกขกรรมขั้นต้น)” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม