Loading

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรม ชาว ร่วมปกป้องและถวายกําลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี

ภาพกิจกรรม

Last Updated on 22-02-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 6