วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 บุคลากรสำนักบริการวิชาการ ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยงในโอกาส ประเพณีสงกรานต์

ภาพ/ข่าว : พงศธร ทิพย์โกมล

Last Updated on 21-05-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 13