Loading

บุคลากรสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 54 ปี วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Last Updated on 05-01-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 0