สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

 

Last Updated on 06-02-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 2