Loading

บุคลากรสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานบุญประเพณีฮีตเดือน 8 หล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

Last Updated on 05-01-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 0