วันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2567 ณ สวนป่าวัฒนธรรมด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย
ภาพ/ข่าว : พงศธร ทิพย์โกมล / บุญเรือง ลาจำนงค์
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ / กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

Last Updated on 17-04-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 13