Loading

ผู้บริหาร บุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมถวายกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานกิจกรรมตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Last Updated on 04-01-2024 by Tanakrit Lawan

Views: 4