Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page

สำนักบริการวิชาการจัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ : "เคล็ดลับการเขียนงานวิชาการ และการเผยแพร่งานวิจัย" ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2566
ณ ห้องประชุม SC1-200 ชั้น 2 ตึกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม